OM F&S  
Nyheter  
Gästpass: Dans och Styrka&Cardio
Läs mer >>
Vandring 8 april
Läs mer >>
Extrapass Step explode
Läs mer >>
Klättertips och pass
Läs mer >>
Våga Yoga
Läs mer >>
Inställt Jympapass 25/3
Läs mer >>
IMT i gymmet
Läs mer >>
Årsmöte 2018
Läs mer >>
Seniorklubben
Läs mer >>
Ny anläggning i Harvestad!
Läs mer >>

Påverka framtiden

            

Friskis&Svettis Linköping är en ideell medlemsstyrd förening och årsmötet är grunden för vårt verksamhet. På mötet tas övergripende beslut och en styrelse väljs. Inför årsmötet är du som medlem välkommen att vara med och påverka föreningens utveckling. Det gör du genom att lämna in en motion.

Vad är en motion?
Motioner är de av medlemmar inlämnade förslag som kräver årsmöte för beslut. Det är skillnad på en motion och ett vanligt förslag som rör verksamheten. Exempel på verksamhetsfrågor är de frågor som gäller schemat, miljön på anläggningarna och våra olika pass. En motion gäller större frågor som till exempel rör föreningens utveckling. Känner du dig osäker på om din frågeställning är en verksamhetsfråga eller om den kan lämnas in som en motion är du varmt välkommen att fråga oss. Maila då till lotta@linkoping.friskissvettis.se

Så här skriver du som är medlem en motion till årsmötet:

Skriv en tydlig rubrik
Rubriken sammanfattar vad du vill.

Skriv ett klart yrkande
Formulera yrkandet att årsmötet enkelt förstår vad den ska ta ställning till. Vad vill du uppnå med motionen?
Vad ska ändras, införas, tas bort, anpassas, påbörjas etc. Yrka med en att-sats eller flera. Yrkandet ska inte kunna misstolkas.

Beskriv motiven
Beskriv problemet du vill förebygga eller lösa med förslaget. Motivera och argumentera, både för att övertyga Friskis&Svettis styrelse Linköping att stödja motionen och för att årsstämman ska bifalla motionen.

Medlem är avsändare
Motionen ska vara undertecknad av medlem i föreningen.

Skriv gärna flera motioner
Skriv en motion för varje förslag. Blanda inte flera yrkanden i samma motion, om det inte är delförslag i ett och samma ärende.

Motionera i tid
Skicka eller mejla motionen till verksamhetschef Lotta Utterström lotta@linkoping.friskissvettis.se, Gamla Tanneforsvägen 17, 582 54 Linköping som vidarebefodrar den till Friskis&Svettis styrelse. Motionen ska ha inkommit senast fem veckor före dagen för årsmötet enligt Friskis&Svettis Linköpings stadgar. I år är senaste dagen måndag den 19 februari. Årsmötet är måndag 26 mars kl.18 i City.

Öppettider  

Öppettider

 

  Tannefors

Kanonhuset
gym

  Kanonhuset
reception öppen

City

Måndag   6.30-21.00  5.00-21.00     8.00-21.00   6.00-21.00
Tisdag   6.30-21.00  5.00-21.00     8.00-21.00   6.00-21.00
Onsdag   6.30-21.00  5.00-21.00     6.45-21.00   6.00-21.00
Torsdag   6.30-21.00  5.00-21.00     8.00-21.00   6.00-21.00
Fredag   6.30-19.00  5.00-19.00     6.45-19.00   6.00-19.00
Lördag   9.00-17.00  5.00-17.00     9.00-12.30   9.00-17.00
Söndag  10.00-20.00 10.00-20.00    15.30-20.00  10.00-20.00

 

 

 

 

 

 

 

 


Öppettider för Påskhelgen

 

  Tannefors

Kanonhuset
gym

  Kanonhuset
reception öppen

City

Skärtorsdag   6.30-21.00  5.00-21.00     8.00-21.00   6.00-21.00
Långfredag  11.00-18.00  5.00-19.00    17.00-19.00  11.00-18.00
Påskafton     Stängt  5.00-17.00     9.00-13.00   9.00-17.00
Påskdagen  10.00-20.00  5.00-20.00    15.00-20.00    Stängt
Annandag påsk
 12.00-20.00  5.00-20.00    17.00-20.00  12.00-20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är sluttider för träningen, lokalen stänger 15 minuter senare.

Här kan du läsa vad som gäller i Kanonhuset när receptionen inte är öppen.>>

Följ oss på Instagram: friskislinkoping #friskislinköping  

Följ oss på Facebook: friskislinkoping  

Hjärtstartare  

  Vi har hjärtstartare i våra lokaler. De finns vid receptionen.

   
Hitta oss     Friskis&Svettis Riks   Funktionär